Atık Yönetimi Hizmetleri

Atık, kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir.Atıklar teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak insani gelişme ile ilişkilidir. Endüstriyel gelişme ve kullanılan malzemelerde meydana gelen değişmelere bağlı olarak zaman içinde atıkların ortaya çıkışı değişkenlik göstermiştir. Bazı atık türleri ekonomik değerine bağlı olarak geri kazanım sürecine tabii tutulur. ESÇEV olarak 16.08.2013 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin etmiş olduğumuz "Geçici Faaliyet Belgesi" kapsamında atık yönetimi konusunda verdiğimiz hizmetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

24.08.2011 tarihli 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında konutlardan,iş yerlerinden, sanayi kuruluşlarından v.b. yerlerde oluşan Ambalaj Atıklarının kaynağında(oluştuğu yerde) ayrı ayrı ve/veya karışık halde toplanarak tesisimizde malzeme türlerine göre ayrılarak ekonomiye geri kazandırılması işidir. Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Lisansı(Geçici Faaliyet Belgesi) kapsamında tesisimize kabul ettiğimiz atıklar ve kodları aşağıdaki gibidir.

15.01.01 Kağıt/Karton Ambalaj

15.01.02 Plastik Ambalaj

15.01.03 Ahşap Ambalaj

15.01.04 Metalik Ambalaj

15.01.05 Kompozit Ambalaj

15.01.06 Karışık Ambalaj

15.01.07 Cam Ambalaj

15.01.09 Tekstil Ambalaj

Ambalaj Atığı Geri Kazanım

24.08.2011 tarihli 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılmış Ambalaj Atıklarının belirli fiziksel işlemlerden geçerek geri kazanılması işidir. Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı(Geçici Faaliyet Belgesi) kapsamında tesisimizde geri kazanımı yapılan atıklar ve kodları aşağıdaki gibidir.

15.01.02 Plastik Ambalaj

15.01.03 Ahşap Ambalaj

15.01.04 Metalik Ambalaj

Tanker Temizleme

29.01.2009 tarihli 27125 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği ve 14.03.2005 tarihli 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşları v.b. yerlerde oluşan IBC Tank,metal ve plastik varillerin çeşitli kimyasal ve solventler ile yüksek basınçlı su yardımı ile yıkanarak tehlikeli kontaminasyonlarının giderilmesi işidir.Tanker Temizleme Lisansı(Geçici Faaliyet Belgesi) kapsamında tesisimizde geri kazanımı yapılan atıklar ve kodları aşağıdaki gibidir.

15.01.10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

14.03.2005 tarihli 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşları v.b. yerlerde oluşan tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş ambalajların,hurda metallerin v.b. geri kazanılabilir maddelerin çeşitli kimyasal ve solventler ile öğütülerek yıkanması ve tehlikeli kontaminasyonlarının giderilmesi işidir.Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı(Geçici Faaliyet Belgesi) kapsamında tesisimizde geri kazanımı yapılan atıklar ve kodları aşağıdaki gibidir.

12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

15.01.10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

16.01.07* Yağ Filtreleri

16.01.21* 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar

16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

22.05.2012 tarihli 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında konutlarda,işyerlerinde,sanayi kuruluşları v.b. yerlerde oluşan elektrikli ve elektronik atıkların geri kazanılması işidir.Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı(Geçici Faaliyet Belgesi) kapsamında tesisimizde geri kazanımı yapılan atıklar ve kodları aşağıdaki gibidir.

16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar

16 02 14 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar

20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

Tehlikeli Atık Taşıma

14.03.2005 tarihli 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlar v.b. yerlerde oluşan bertaraf/geri kazanım tesislerine sevk edilmesi gereken tehlikeli atıkların lisanslı araçlar ve ulusal atık taşıma formu ile birlikte taşınması işidir. Taşıyabileceğimiz atık kodları için lütfen "Yetki Belgeri" linkini ziyaret ediniz.