Laboratuvar Hizmetleri

- Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ ne göre ölçüm ve analizlerin yapılarak raporlanması;

 • - Yanma Gazları (SO2, CO, CO2, NO, NOX (NO, NO2), O2)
 •  

 • - Partikül Madde (Toz),
 •  

 • - İslilik,
 •  

 • - Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini,
 •  

 • - Hidrojen Florür (HF)
 •  

 • - Hidrojen Klorür (HCl)
 •  

 • - Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi,
 •  

 • - Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 •  

 • - Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH),
 •  

 • - Formaldehit, Siyanür, H2S, NH3, H2SO4, HNO3,
 •  

 • - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’ ne göre ölçüm analizlerin yapılarak raporlanması

 

 • - Kalite Güvence Seviyesi 2 (KGS2) Ölçümleri
 •  

 • - Yıllık Geçerlik Testi (YGT) Ölçümleri
 •  

 • - Hız ve Debi Ölçümleri,
 •  

 • - Oksijen Ölçümleri,
 •  

 • - Azot oksit Ölçümleri,
 •  

 • - Karbon monoksit Ölçümleri,
 •  

 • - Toplam Organik Karbon Ölçümleri

 

 

- İmisyon Ölçümleri

Maden ocakları, kırma eleme tesisleri, yığma malzeme ve depolama yapan sanayi tesislerinde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ ne göre ölçüm ve analizlerin yapılarak raporlanması;

 • - PM10 Ölçümleri,
 •  

 • - Çöken Toz Ölçümleri,
 •  

 • - Baca Dışı Yerlerden Kaynaklı Emisyonların Kütlesel Debi Hesabı,
 •  

 • - Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

 

 

- Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliği’ ne göre dış ortamda ölçümlerin yapılması ve raporlanması;

 • - Akustik Gürültü Ölçümü ve Raporlanması,
 •  

 • - Çevresel Gürültü Ölçümü ve Raporlanması,
 •  

 • - Gürültü Haritalarının Oluşturulması

 

 

- Analizler

 • - Su ve Atıksu Analizleri,
 •  

 • - Arıtma Çamuru Analizleri,
 •  

 • - Atık Yağ Kategori Analizleri,
 •  

 • - Tehlikeli Atık Analizleri,
 •  

 • - Toprak Analizleri,

 

* Laboratuvar hizmetlerimiz çözüm ortaklarımız ile birlikte verilmektedir. Akredite laboratuvar kurulumu ile ilgili çalışmalarımız 2014 yılı içerisinde başlatılacaktır.