Misyon & Vizyon

 

  • - Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak
  • - Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın memnuniyetlerini artırmak
  • - Amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek
  • - Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak
  • - Mevcut ve yeni hizmetlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller alarak, sürekli girişimci olmak
  • - Çevre sektöründeki global gelişmelere katkıda bulunmak
  • - Çevre sektörüne Ar-Ge, üretim, satış ve mühendislik faaliyetlerini entegre ederek gelişmek

 

  • - Teknoloji kullanımı, hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik, çalışan ve müşteri memnuniyeti, iyi mesleki uygulamalarla konusunda ulusal ve uluslar arası tanınan kuruluşlardan biri olmak.
  • - Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.