Mühendislik Hizmetleri

 • - Atık Toplama ve Lojistik Ağı Tasarımı,
 •  

 • - Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleri için İşletme Modellenmesi,
 •  

 • - Atık Ayırma Tesisi Modellenmesi (3D) ve İşleyiş Düzeninin Oluşturulması,
 •  

 • - Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri için Belediyelere ve Özel İşletmelere Kurumsal Geri Kazanım Kampanyası Hazırlanması,
 •  

 • - Atıksu Arıtma Tesisi Proje Tasarımı
 •  

 • - Eğitimler(Kalite sistemleri(9001-14001-18001-22000),İş güvenliği, Çevre)
 •  

 • - İş Güvenliği ( Eğitimler, Periyodik Muayene ve Kontroller)

*

* İş güvenliği, iş yeri hekimliği ve risk analizi hizmetleri tarafımızca verilmemektedir. Dilenildiği taktirde çözüm ortaklarımız ile birlikte hizmet verilmektedir.